• Mele Mehmudê Beyazidî(1797- 1870?)

    Mele Mehmudê Beyazidî(1797- 1870?)

    Mele Mehmudê Beyazidî(1797- 1870?)Aso ZagrosiBen  yıllar  öncesi  Mele Mehmudê Beyazidî’nin  ismini  duymuştum.  Fakat    onun  hakkındaki bilgilerim  Aleksander  Jaba’nın   klasik  Kürd şairlerinden  Elî Herîrî,  Melayê Cizîrî, Feqîyê  Teyran,  Melayê Batê, Ahmedê Xanî, Îsmaîlî Beyazidî,  Şerefxan .. berdewam...

  • 1